prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak
Neurolog, prof. nadzwyczajny CMKP
Joanna Jędrzejczak neurolog, prof. nadzwyczajny CMKP pracuje w Klinice Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest kierownikiem pierwszej w Polsce Pracowni Wideometrii w Klinice Neurologii i Epileptologii. Prof. Jędrzejczak stworzyła podstawy nowoczesnej epileptologii w Polsce. Jej specjalnym zainteresowaniem jest diagnostyka, diagnostyka różnicowa napadów padaczkowych i niepadaczkowych oraz ocena skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków przeciwpadaczkowych. Jest doświadczonym dydaktykiem i swoją działalnością edukacyjną przyczynia się do szerzenia wiedzy na temat padaczki wśród kolejnych pokoleń neurologów Jest Ogólnopolskim Koordynatorem programu padaczki i ciąży w ramach Europejskiego Rejestru Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży EURAP.

Od wielu lat jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Pełniła długoletnią (2008-20016) funkcję Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od wielu lat jest organizatorem wielu konferencji i spotkań naukowo-dydaktycznych na temat padaczki.

Autorka lub współautorka 219 oryginalnych i poglądowych publikacji w tym wielu podręczników i rozdziałów na temat diagnostyki i leczenia farmakologicznego padaczki